Najnovšie Novinky

Technológia Adventure Touringu Pan America 1250

Modely Harley-Davidson® Pan America™ 1250 a Pan America™ 1250 Special sú úplne nové motocykle kategórie adventure touring. Harley-Davidson uplatnil svoje širokosiahle konštruktérske znalosti a vybavil tieto motocykle pokročilými technológiami pre dokonalý zážitok z jazdy.

Semiaktívne odpruženie
Model Pan America 1250 Special je vybavený elektronicky nastaviteľným semiaktívnym predným a zadným odpružením. Na základe dát zo senzorov v motocykli tento systém odpruženia automaticky riadi tlmenie podľa prevažujúcich jazdných podmienok a charakteru jazdy. Komponenty odpruženia dodala firma SHOWA®, riadiaci software bol vyvinutý priamo spoločnosťou Harley-Davidson.

 • Zdvihy odpruženia vpredu a vzadu sú 190 mm.
 • Predné odpruženie zaisťuje obrátená vidlica SHOWA® BFF™ (Balance Free Forks) s priemerom 47 mm a semiaktívnym riadením tlmenia.
 • Zadné odpruženie tvorí SHOWA® BFRC™ (Balanced Free Rear Cushion-lite) typu coilover s elektronickým nastavením predpätia a semiaktívnym riadením tlmenia. Zadné odpruženie zahŕňa systém prepákovania, ktorý prepája jednotku odpruženia, kyvnú vidlicu a rám, takže poskytuje progresívnu odozvu v celom rozsahu zdvihu. Tento progresívny systém zaisťuje pohodlie a dobré vedenie na ceste, súčasne podporuje špičkové vlastnosti pri jazde off-road.
 • Systém riadenia záťaže VLC (Vehicle Loading Control) sleduje hmotnosť jazdca, spolujazdca a batožiny a vyberie optimálnu dráhu odpruženia pomocou automatického nastavenia predpätia zadnej pružiny.
 • Systém semiaktívneho odpruženia reaguje na aktuálnu polohu odpruženia, rýchlosť vozidla, vertikálne zrýchlenie motocykla, uhol náklonu, rýchlosť zatáčania, pozíciu plynovej rukoväti a intenzitu brzdenia a v závislosti na vybranom jazdnom režime udržuje požadované pohodlie pri jazde. 
 • Systém semiaktívneho odpruženia ponúka päť predprogramovaných profilov, ktoré sú zabudované do každého programu jazdného režimu:


 • Comfort: Maximálne pohodlie vďaka mäkšiemu nastaveniu a perfektnej ochrane jazdca pred nerovnosťami na vozovke.
 • Balanced: Optimálna rovnováha medzi pohodlnou jazdou a dobrou ovládateľnosťou pre bežné jazdenie.
 • Sport: Maximálna odozva a ovládateľnosť s vyššími pomermi tlmenia, nastavené pre razantnejšiu jazdu a maximálnu istotu.
 • Off Road Soft: Obmedzený nástup tlmenia kvôli intenzívnejšej odozve odpruženia a lepšiemu pohlcovaniu väčších pohybov s obmedzením spätných pohybov – ideálne pre kamenitý terén, poľné a lesné cesty. 
 • Off Road Firm: Zvýšené počiatočné tlmenie pre agresívnu jazdu, a keď je vyžadované menšie vlnenie podvozku – ideálne pre mäkký/bahnitý terén.
 • Jazdec nemôže meniť nastavenie profilov semiaktívneho odpruženia v predprogramovaných jazdných režimoch, ale pri vytvorení vlastného jazdného režimu si môže určiť svoj požadovaný profil odpruženia. 


Adaptívne riadenie výšky ARH (Adaptive Ride Height) je voliteľný doplnok iba pre model Pan America 1250 Special. Harley-Davidson je prvou značkou, ktorá v motocyklovom odvetví ponúka túto technológiu. Tento evolučný systém odpruženia automaticky upravuje výšku motocykla medzi nízkou polohou pri státí a optimálnou jazdnou výškou, keď je motocykel v pohybe. Tento systém umožňuje jazdcovi ľahko nasadnúť na motocykel Pan America 1250 Special s istým došliapnutím oboma nohami na zem po zastavení vďaka zníženej výške sedadla o 2,5 až 5 cm (v závislosti na automatickom nastavení predpätia zadnej pružiny, ktoré určuje výšku za jazdy).

 • Tento systém nijako neskracuje dráhu zdvihov odpruženia – neustále je k dispozícii rozsah zdvihov – a nebmedzuje uhol náklonu, svetlú výšku ani kvalitu jazdy.
 • K dispozícii sú štyri voliteľné podrežimy adaptívneho riadenia výšky ARH:
 • Automatický režim, Auto: Systém určí ako rýchlo má znížiť odpruženie, na základe intenzity predchádzajúceho brzdenia, aby bolo odpruženie po zastavení motocykla plne znížené.
 • Režimy krátke či dlhšie meškanie, Short Delay/Long Delay: V týchto režimoch je funkcia zníženia oneskorená, kým motocykel úplne nezastaví, takže je pri jazde nízkou rýchlosťou udržiavaná plná jazdná výška, napríklad pri manévrovaní na parkovacie miesto. 
 • Uzamknutý režim, Locked: Systém adaptívneho riadenia výšky bude stále udržiavať bežnú jazdnú výšku a po zastavení neklesne. Tento režim si môže zvoliť napríklad vysoký jazdec, ktorý nepotrebuje zníženie pomocou systému adaptívneho riadenia výšky po zastavení alebo pri off-roadovej jazde, kde je požadovaná plná výška podvozku aj pri nízkych rýchlostiach. 


Bezpečnostné systémy Cornering Rider Safety

Modely Pan America 1250 a Pan America 1250 Special sú vybavené sadou technológií, ktoré zaisťujú, aby výkon motocykla vždy zodpovedal dostupnej trakcii behom akcelerácie, spomaľovania a brzdenia. Tieto systémy sú navrhnuté tak, aby pomáhali jazdcovi pri ovládaní vozidla behom akcelerácie a brzdenia pri jazde rovno aj v zákrutách. Zvlášť užitočné sú pri jazde v nepriaznivých podmienkach a v krízových situáciách. Použité systémy sú elektronické a využívajú najnovšiu technológiu riadenia bŕzd a pohonnej jednotky. 

Prehlásenie: Dostupná priľnavosť závisí na rozhraní vozovka/pneumatika. Uvedené systémy  môžu iba upraviť brzdový tlak alebo krútiaci moment pohonnej jednotky s cieľom udržať sily pôsobiace na pneumatiku v medziach dostupnej priľnavosti. Tieto technológie nemajú schopnosť zvýšiť priľnavosť alebo zasiahnuť, keď jazdec sám neaktivuje brzdy či plynovú rukoväť a nemajú schopnosť priamo ovplyvňovať smer vozidla. To je hlavný rozdiel medzi uvedenými systémami týchto motocyklov a systémami udržiavania stability pri automobiloch (Automotive Stability Control). Za riadenie a korekciu dráhy v konečnom dôsledku plne zodpovedá jazdec. 

Niektoré prvky systému Cornering Rider Safety môžu využívať špecifické motocyklové „náklonové“ technológie. Inerciálna meriaca jednotka IMU (Inertial Measurement Unit) sleduje a hlási údaje o náklonu motocykla pri prejazde zákrutou. Pretože rada motocyklov používa predné a zadné koleso odlišného priemeru, pri náklone motocykla počas prejazdu zákrutou sa kolesá začnú otáčať nepatrne odlišnou rýchlosťou. Styčná plocha pneumatiky – tá časť, ktorá je v priamom kontakte s vozovkou – sa pri náklone motocykla mení tiež. Technológia bezpečnostného systému to berie v úvahu a za účelom dosiahnutia optimálneho účinku zasahuje odlišným spôsobom, keď je motocykel v náklonu v porovnaní so vzpriamenou pozíciou. 

 • Systém C-ELB (Cornering Enhanced Electronically Linked Braking)

Systém elektronicky prepojených bŕzd C-ELB zaisťuje vyvážený brzdný účinok predného a zadného kolesa pri brzdení v rôznych situáciách. Tento systém dáva väčšiu mieru prepojenia bŕzd pri intenzívnom brzdení a obmedzuje alebo dokonca vypína prepojenie pri miernom brzdení a nízkych rýchlostiach. V prípade prepojenia platí, že pri použití samotnej páčky prednej brzdy systém tiež dynamicky použije brzdné sily na zadné koleso. Systém C-ELB berie do úvahy uhol náklonu motocykla a upraví rozdelenie tlaku v brzdovom okruhu medzi predné a zadné brzdy tak, aby motocykel lepšie udržiaval stopu zvolenú jazdcom. Systém C-ELB je deaktivovaný, keď jazdec nastaví jazdný režim Off-Road Plus alebo Custom Off-Road Plus (viď časť jazdné režimy).

 • Systém C-ABS (Cornering Enhanced Antilock Braking System)

Systém ABS je navrhnutý tak, aby predchádzal zablokovaniu kolies pri brzdení a pomáhal jazdcovi mať motocykel pod kontrolou pri brzdení a v krízových situáciách pri jazde rovno. Systém ABS funguje nezávisle na prednej a zadnej brzde, zaisťuje stále otáčanie kolies a zabráni nekontrolovateľnému zablokovaniu kolies. Systém C-ABS (Cornering Enhanced ABS) je variantou systému ABS, ktorá berie do úvahy uhol náklonu motocykla. Pri zatáčaní je obmedzená dostupná priľnavosť pre brzdenie a systém C-ABS túto skutočnosť automaticky kompenzuje. 

Funkcia minimalizácie zdvihu zadného kolesa RLM (Rear-wheel Lift Mitigation)

využíva snímače systému C-ABS a šesťosú inerciálnu meriacu jednotku (IMU) k riadeniu zdvihu zadného kolesa pri prudkom brzdení a prispieva k vyváženosti spomalenia a k tomu, aby mal jazdec motocykel stále pod kontrolou. Výška a doba povoleného prizdvihnutia kolesa v systéme RLM sa riadi podľa vybraného jazdného režimu. Systém RLM povoľuje najmenší zdvih zadného kolesa v režime Rain a najväčší v režime Off-Road. Systémy RLM a ABS pre zadné koleso sú deaktivované, keď jazdec nastaví jazdný režim Off-Road Plus alebo Cusstom Off-Road Plus (viď časť jazdné režimy).

 • Systém C-TCS (Cornering Enhanced Traction Control System)

Systém C-TCS (Cornering Enhanced Traction Control System) je navrhnutý tak, aby zabránil nadmernému pretáčaniu zadného kolesa pri akcelerácii. Systém C-TCS môže zvýšiť istotu jazdca pri zhoršenej priľnavosti pneumatík kvôli dažďu, nečakanej zmene povrchu vozovky alebo pri jazde na nezpevnenej vozovke. Systém C-TCS je variantou systému kontroly trakcie TCS, ktorá berie do úvahy uhol náklonu motocykla. Každý predprogramovaný jazdný režim má vlastnú úroveň nastavenia systémov TCS a/alebo C-TCS. V prispôsobiteľných jazdných režimoch si môže jazdec vybrať jednu z troch úrovní kontroly trakcie C-TCS.

Jazdec môže vypnúť systém C-TCS vo všetkých jazdných režimoch, keď motocykel stojí a je spustený motor. Prepnutie na jazdný režim Rain automaticky zapne systém C-TCS, ale C-TCS je možné po výbere režimu Rain opäť vypnúť. Systém C-TCS sa dá znova aktivovať stlačením tlačítka na ovládači pravej ruky na pravom riadidle pri státí aj počas za jazdy.

Kontrola trakcie TCS taktiež podporuje systém FLM (Front-Wheel Lift Mitigation), ktorá obmedzuje výšku a dobu zdvihnutia predného kolesa (wheelie). Výška a doba zdvihnutia predného kolesa sa riadi podľa vybraného jazdného režimu, kde režim Rain je najviac reštriktívny a režim Sport/Off Road najmenej reštriktívny zo všetkých štandardných režimov. Vypnutie systému C-TCS plne deaktivuje C-TCS i FLM.

V jazdných režimoch Off-Road Plus alebo Custom Off-Road Plus (viď časť Jazdné režimy) je systém TCS funkčný bez akýchkoľvek úprav podľa náklonu motocykla, čo jazdcovi umožňuje využívať vychodené stopy, klopené časti a okraje zákrut k akcelerácii v náklone. V režime Off-Road Plus systém TCS povolí ešte väčšiu mieru preklznutia zadného kolesa, ktorá je vhodná pre off-roadovú jazdu a plne deaktivuje funkciu FLM, takže skúsení jazdci môžu pomocou plynu zdvihnúť predné koleso pri prejazde veľkých prekážok. 

 • Systém C-DSCS (Cornering Enhanced Drag-Torque Slip Control System)

Keď systém C-DSCS (Cornering Enhanced Drag-Torque Slip Control) detekuje nadmerný šmyk zadného kolesa pri spomalení, upravý krútiaci moment motora tak, aby rýchlosť otáčania zadného kolesa lepšie zodpovedala rýchlosti voči vozovke. Účinok systému C-DSCS je tiež prispôsobený podľa uhlu náklonu pri zatáčaní. Systém C-DSCS je deaktivovaný v režimoch Off-Road Plus a Custom Off-Road Plus (pretože je vypnutý systém ABS pre zadné koleso). Ďalej môže byť miera zásahu C-DSCS obmedzená, keď jazdec deaktivuje kontrolu trakcie TCS.

 • Asistent rozjazdu do svahu HHC (Hill Hold Control)

Keď je systém HHC (Hill Hold Control) aktivovaný, použije brzdy a zabráni motocyklu v pohybe i potom, čo jazdec uvoľní ovládače bŕzd. Hlavnou funkciou systému HHC je pomocou brzdového systému zabrániť motocyklu v pohybe pri zastavení – napríklad na križovatke vo svahu, miernej jazde do kopca alebo prudkom výjazde na parkovisko. Systém HHC uľahčí pohodlný odchod, pretože minimalizuje počet nutných ovládačov k plynulému rozbehu. Systém udržuje tlak v brzdovom okruhu, kým sa jazdec pomocou plynu a spojky nerozbehne. Systém HHC môže byť tiež aktivovaný, keď motocykel zastaví na rovine a jazdec chce zostať na mieste i bez nutnosti držania bŕzd. 

Jazdec aktivuje systém HHC tým, že po úplnom zastavení motocykla krátko silno stlačí ručnú  páčku brzdy alebo nožný brzdový pedál. Pokiaľ jazdec veľmi silno brzdí až do úplného zastavenia a následne podrží brzdu, môže sa systém HHC aktivovať i bez zosilneného tlaku. Ako potvrdenie, že jazdec aktivoval systém HHC, bude svietiť kontrolka HHC a systém ABS bude udržiavať tlak na brzdy aj potom, čo jazdec uvoľní ovládače bŕzd. Kontrolka zabliká, pokiaľ sa jazdec pokúsi aktivovať systém HHC, ale táto akcia nie je k dispozícii – napríklad pri sklopenom bočnom stojane pri modeloch so snímačom pozície bočného stojanu. Systém HHC je automaticky deaktivovaný vtedy, keď sa jazdec začne rozbiehať alebo keď stlačí a uvoľní niektorý z ovládačov bŕzd. 

Systém HHC nie je určený k použitiu ako parkovacia brzda. Tento systém sa deaktivuje tiež v prípade, že jazdec vyklopí bočný stojan (pri modeloch so snímačom pozície bočného stojanu, nie je používaný na všetkých trhoch) alebo zaradí neutrál pri modeloch bez snímača bočného stojanu alebo je vypnutý motor. Vo väčšine situácií sa po desiatich sekundách bez akéhokoľvek zásahu jazdca rozbliká kontrolka HHC a systém sa deaktivuje. Systém HHC nie je myslený ako náhrada parkovacej brzdy v žiadnej situácii. 

Pokiaľ si to jazdec praje, môže systém HHC pomocou prístrojového displeja deaktivovať (alebo znovu aktivovať). 

 • Systém sledovania tlaku v pneumatikách TPMS (Tire Pressure Monitoring System)

Systém TPMS (Tire Pressure Monitoring System) zobrazuje aktuálny tlak v prednej a zadnej pneumatike na farebnom displeji a v prípade nízkej hodnoty tlaku zobrazí indikátor s upozornením na nevyhnutnosť kontroly tlaku. Systém TPMS je súčasťou štandardnej výbavy modelu Pan America™ 1250 Special a je voliteľnou výbavou pre model Pan America 1250 s inštaláciou u dílera.

Jazdné režimy

Nastaviteľné jazdné režimy elektronicky ovládajú výkonové charakteristiky motocykla a mieru intervencie zo strany asistenčných technológií. Pri základnom modeli je k dispozícii päť režimov (4 sú predprogramované a jeden sa dá prispôsobiť). Model Pan America ™ 1250 Special má dva ďalšie režimi, ktoré si môže majiteľ prispôsobiť. Vopred naprogramované jazdné režimy pre modely Pan America 1250 zahŕňajú Road, Sport, Rain, Off-Road a Off-Road Plus. Každý jazdný režim sa skladá zo špecifickej kombinácie nastavenia nástupu výkonu, brzdenia motorom, systému C-ABS (Cornering Enhanced Antilock Braking System) a systému C-TCS (Cornering Enhanced Traction Control System). Jazdec si môže pomocou tlačidla MODE na pravom ovládači zmeniť aktívny režim pri jazde na motocykli alebo keď stojí na mieste (až na niektoré výnimky). Jazdný režim tiež môže pri modeli Pan America™ 1250 Special upraviť nastavenie semiaktívneho odpruženia. 

Jazdec môže pomocou tlačidla MODE na pravej rukoväti riadidiel zmeniť aktívny jazdný režim za jazdy i po zastavení s určitými výnimkami. Po výbere režimu sa na prístrojovom panely zobrazí špeciálna ikona pre každý režim.

S výnimkou režimu Road môže jazdec deaktivovať jazdné režimy prostredníctvom ponuky nastavení na prístrojovom displeji. Aby bolo možné tlačidlom MODE za prevádzky vybrať vlastné jazdné režimy, musia byť najprv nastavené jazdcom v ponuke nastavení. 


pastedGraphic.png


 • Režim Sport: Režim Sport maximalizuje prepojenie jazdca s motocyklom a maximalizuje  zážitok z jazdy. Jazdec má k dispozícii plný výkonový potenciál motocykla v priamom a precíznom podaní, s plným výkonom a najrýchlejšou odozvou na plynovú rukoväť. Systém C-TCS je nastavený na najnižšiu mieru zásahu, ktorá je ešte vhodná pre jazdu na ceste a brzdenie motorom je zvýšené. Pri modeli Pan America™ 1250 Special režim Sport tiež zvýši úroveň tlmenia odpruženia pre dosiahnutie lepšej odozvy pre jazdca pri vyššej rýchlosti. 


 • Režim Road: Režim Road je určený pre každodenné jazdenie a poskytuje vyvážené vlastnosti. Tento režim ponúka menej agresívnu reakciu na rukoväť plynu a menšiu silu motora v strednom pásme než režim Sport s vyššou mierou zásahu systémov C-ABS a C-TCS. Pri modeli Pan America 1250 Special režim Road vyberie nastavenie tlmenia odpruženia, ktoré podporuje hladšiu a plynulejšiu jazdu než režim Sport. 


 • Režim Rain: Tento režim je navrhnutý pre jazdu počas dažďa alebo za zníženej adhézie. Režim Rain je tiež vhodným nastavením pre jazdcov, ktorí sa ešte len zoznamujú sa s motocyklom. Odozva plynu a nástup výkonu sú naprogramované na podstatne obmedzenú mieru akcelerácie, je obmedzené brzdenie motorom a sú vybrané najvyššie úrovne zásahu systémov C-ABS a C-TCS. Pri modeli Pan America 1250 Special jazdný režim Rain tiež upraví tlmenie odpruženia na zodpovedajúce komfortné nastavenie. 


 • Režim Off-Road: Tento režim je určený pre nespevnené cesty a stredne ťažký off-road. Motocykel dodáva stredný výkon a krivka točivého momentu je prispôsobená pre použitie v off-roadovom prostredí – poskytuje menší špičkový krútiaci moment a výkon na hornom konci otáčkového pásma. V režime Off-Road je systém C-ABS aktívny na oboch kolesách a jeho zásahy sú špeciálne upravené pre voľné, nespevnené povrchy. Zásah systému C-TCS je nastavený na rovnakú úroveň ako v režime Sport. Pri modeli Pan America 1250 Special režim Off-Road nastaví tlmenie odpruženia na off-roadové nastavenie pre lepšiu ovládateľnosť na nerovnom povrchu.


 • Režim Off-Road Plus**: Tento režim je určený pre skúsených jazdcov v tých najťažších off-roadových podmienkach, ideálne s motocyklom vybaveným off-roadovými pneumatikami z príslušenstva Harley-Davidson®Genuine Motor Parts & Accessories. Cieľom je poskytnúť jazdcovi možnosť používať brzdy a výkon motora k ovládaniu motocykla a prekonávanie nespevneného terénu alebo veľkých prekážok. Jazdec napríklad môže chcieť zablokovať zadné koleso do kontrolovaného šmyku alebo pomocou výkonu motora pridvihnúť predné koleso k lepšiemu prejdeniu prekážky. Výkon motora je rovnaký ako v režime Off-Road. Funkcia systému ABS je deaktivovaná pre zadné koleso, funkcia prepojených bŕzd je deaktivovaná a systém DSCS (Drag Torque Slip Control) je tiež deaktivovaný. Systém TCS je nastavený tak, aby zasahoval čo najmenej. Funkcie minimalizovania zdvihu predného a zadného kolesa sú tiež deaktivované. Je deaktivovaná funkcia sledovania náklonu (Cornering) pre systém TCS a systém ABS predného kolsa, taktiež tieto systémy budú na ich stabilnej úrovni zásahu bez ohľadu na uhol náklonu motocykla. Pri modeli Pan America™ 1250 Special režim Off-Road Plus nastaví odpruženie tak, aby malo obmedzený nástup tlmenia kvôli lepšiemu pohlcovaniu väčších rázov – nerovnosti na ceste, prekážky alebo dopad po skoku. 


Poznámka: Aby bolo možné vybrať režim Off-Road Plus, motocykel musí byť v režime Off-Road a musí stáť s bežiacim motorom. Stlačením a podržaním tlačidla Mode potom možno vybrať režim Off-Road Plus. Jazdec môže režim Off-Road Plus kedykoľvek opustiť stlačením tlačidla Mode. Režim sa potom zmení na režim Off-Road a jazdec môže pomocou tlačidla Mode vybrať akékoľvek iné nastavenie jazdného režimu.

** Motocykel Pan America™ bol skonštruovaný pre cestné a stredne náročné použitie v teréne (čo znamená použitie na spevnených a štrkových cestách alebo upravených cestičkách, ale nezahŕňa pretekárske trate, rallye trasy ani podobné použitie).


 • Režim Custom: Režim Custom umožňuje jazdcovi vytvoriť sadu výkonových charakteristík podľa jeho osobného štýlu jazdy alebo špeciálnych situácií, ako je napríklad jazda na pretekárskom okruhu. Pri vytvorení režimu Custom môže jazdec vybrať kombináciu svojich požiadaviek na charakteristiku dodávky krútiaceho momentu motora, brzdenie motora, odozvy na plyn, nastavenie miery zásahu C-TCS a C-ABS a úrovne tlmenia odpruženia (iba model Pan America 1250 Special), to všetko v rámci špecifických rozsahov. Pri motocykli Pan America 1250 Special vybaveného systémom adaptívneho riadenia výšky (ARH) môže jazdec upraviť načasovanie alebo vypnúť funkciu zníženia podvozku. Jazdec môže vytvoriť jeden vlastný režim Custom v modeli Pan America 1250 a až tri rôzne režimy Custom (Custom A, Custom B a Custom Off-Road) v modeli Pan America 1250 Special. (viď tabuľka s voľbami režimu Custom nižšie)


 • Režim Custom Off-Road Plus**: Rovnako ako v prípade režimu Off-Road Plus je tento režim Custom Off-Road Plus pre model Pan America™ 1250 Special určený pre skúsených jazdcov v tých najťažších off-roadových podmienkach, ideálne s motocyklom vybaveným off-roadovými pneumatikami z príslušenstva Harley-Davidson® Genuine Motor Parts & Accessories. Tento režim si zachová nastavenie výkonu motora vybrané jazdcom pre jeho režim Custom Off-Road, ale umožňuje vybrať všetky ostatné nastavenia Off-Road Plus.  


Poznámka: Aby bolo možné vybrať režim Custom Off-Road Plus, motocykel musí byť v režime Custom Off-Road a musí stáť s bežiacim motorom. Stlačením a podržaním tlačidla Mode potom možno vybrať režim Custom Off-Road Plus. Jazdec môže režim Custom Off-Road Plus kedykoľvek opustiť stlačením tlačidla Mode. Režim sa potom zmení späť na režim Custom Off-Road a jazdec môže pomocou tlačidla Mode vybrať akékoľvek nastavenie jazdného režimu. 

Tabuľka: Voľby nastavenia režimu Custom


pastedGraphic_1.png

Prístrojový panel
Modely Pan America™ 1250 a Pan America™ 1250 Special používajú 6,8palcový dotykový displej TFT (technologie Thin-Film-Transistor s výbornou kvalitou obrazu a vysokým kontrastom), ktorý zobrazuje všetky údaje a funkcie infotainmentu.

 • Displej sa nastavuje uchopením a umožňuje jazdcovi nastaviť si uhol pohľadu.
 • Dotykové ovládanie displeja je deaktivované, keď je motocykel v pohybe, ale jazdec môže pomocou ručných ovládačov ovládať celú radu funkcií na displeji aj za jazdy.
 • Displej je krytý antireflexným sklom, aby umožňoval lepšie sledovanie za každého osvetlenia. Farby a dizajn displeja boli zvolené tak, aby obrazovka ponúkala čo najlepší výhľad. 
 • Dotykový displej je v robustnom a pevnom puzdre, aby vydržal i v off-roadovom prostredí a je odolný proti vode i prachu. 
 • Dotykové ovládanie funguje, aj keď má jazdec rukavice a nemá naň vplyv dážď ani iné prirodzené vonkajšie vplyvy.


Základná obrazovka:

pastedGraphic_2.png

 • Veľký tachometer uprostred je obklopený grafickým kruhovým otáčkomerom s ručičkou.
 • V hornej časti displeja sú zobrazené indikátory a varovné kontrolky.
 • Priestor pod tachometrom umožňuje zobrazenie správ (viď obrázok nižšie) pre prichádzajúce hovory a výstrahy ako „nedostatok paliva“, „sklopený bočný stojan“ a „nízka teplota“.

pastedGraphic_3.png

Widgety: Jazdec môže základnú obrazovku prispôsobiť pridaním widgetov s ďalšími informáciami. Tachometer a otáčkomer si stále zachovávajú centrálnu pozíciu.

pastedGraphic_4.png

 • Pokyny navigácie turn-by-turn
 • Informácie infotainmentu (interprét, názov skladby atď.)
 • Stavové informácie motocykla (tlak oleja, napätie batérie atď.)
 • Denné počítadlo (dĺžka cesty, doba do tankovania atď.)


Stavová obrazovka
Voľbou tohto typu zobrazení môže jazdec na hlavnej pozícii zobraziť stavové informácie o motocykle, tachometer je zobrazený v menšej veľkosti v hornej časti obrazovky. Stavové informácie zahŕňajú tlak vzduchu v prednej a zadnej pneumatike, teplotu motora a tlak oleja, napätie batérie a diagnostické kódy.

pastedGraphic_5.png

Systém infotainmentu

Displej modelov Pan America™ 1250 a Pan America™ 1250 Special podporuje systém infotainmentu generovaný mobilným zariadením jazdca so spojením Bluetooth. Motocykel nemá vlastný zabudovaný systém infotainmentu a nie je vybavený reproduktormi. Väčšina funkcií infotainmentu tiež vyžaduje náhlavnú sadu Bluetooth a slúchadlá či reproduktory zabudované do prilby.

 • Hudba: V systéme je možné prehrávať hudobné súbory uložené v mobilnom zariadení alebo streamovanú hudbu a jazdec ju môže počúvať prostredníctvom náhlavnej súpravy. Na displeji sa zobrazuje interprét a názov skladby a jazdec môže pomocou ručných ovládačov (alebo dotykového displeja, keď motocykel stojí) prechádzať medzi hudobnými súbormi a nastavovať hlasitosť.


pastedGraphic_6.png

 • Volanie: Jazdec môže pomocou hlasových povelov do náhlavnej súpravy prijímať hovory alebo volať prostredníctvom mobilného zariadenia. Na displeji sa môže zobraziť ID prichádzajúceho hovoru.


pastedGraphic_7.png

 • Navigácia je poskytovaná prostredníctvom bezplatnej aplikácie Harley-Davidson® App pre iOS alebo Android, ktorú je nutné nainštalovať do mobilného zariadenia jazdca. Keď je aktivovaná navigácia, jazdec môže vybrať medzi zobrazením pohyblivej mapy alebo mapy s pokynmi k odbočeniu na obrazovke spolu s hlasovými pokynmi do náhlavnej súpravy.


pastedGraphic_8.png

 • Ide o prvú navigáciu s pohyblivou mapou pre motocykle Harley-Davidson®.
 • Keď je zobrazená pohyblivá mapa, sú údaje tachometra, pokyny k odbočeniu a ďalšie kľúčové údaje zobrazené nad mapou.
 • Jazdec môže pomocou dotykovej obrazovky alebo ručných ovládačov zväčšovať a posúvať mapu a zobraziť ďalšie detaily.
 • Pokyny navigácie turn-by-turn môžu byť zobrazené na obrazovke widgetu a jazdec môže prepínať základným zobrazením prístrojov a navigácií na obrazovke widgetu.
 • Aplikácia Harley-Davidson® App pomáha jazdcom si čo najlepšie užiť všetok čas na cestách vďaka funkciám ako odporúčané trasy, plánovanie trás, zaznamenávanie trás, jazdecké výzvy a možnost vyhľadať dílerstvo Harley-Davidson®, čerpacie stanice, hotely, reštaurácie, motocyklové akcie a ďalšie atrakcie.
 • Pretože navigačný systém závisí na mobilnom signále (v motocykle nie je GPS prijímač), navigácia môže byť v miestach bez pokrytia signálom prerušená. Jazdec si však môže vopred nahrať celú trasu a uložiť si ju do pamäti ako zálohu.
 • Navigačný systém Harley-Davidson® App sa automaticky aktualizuje, čo je pre jazdca pohodlnejšie, ako keby musel zadávať aktualizácie do zabudovaného navigačného systému v motocykli.